Việt Nam - Mexico hợp tác về Chỉ dẫn địa lý trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ

  (Thuonghieu 24h) Ngày 21/8, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) – Bộ KH&CN và Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico (IMPI) đã kí kết Bản ghi nhớ hợp tác về Chỉ dẫn địa lý. Việc kí kết biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống Chỉ dẫn địa lý (C...

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Nâng tầm thương hiệu cam sành Hà Giang

Cam sành Hà Giang mới đây đã được Cục Sở hữu trí tuệ, (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Với việc được cấp chỉ dẫn địa lý, cam sành Hà Giang giờ đây không chỉ là một đặc sản quen thuộc, được ưa chuộng khắp trong Nam ngoài Bắc mà còn là một thương hiệu nổi tiếng đư

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

(Thương hiệu 24h)Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.

Chỉ dẫn địa lý là gì?

(Thương hiệu 24h)Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (một phần của quyền sở hữu trí tuệ).

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Quảng Ninh" cho sản phẩm con Ngán

(Thương hiệu 24h)Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00041 cho sản phẩm con ngán Quảng Ninh nổi tiếng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.