Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

27-05-2021 08:39

"Thuonghieu24h" - Nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch TP Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện Kế hoạch, TP sẽ tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg.

Trong đó, tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển; đánh giá các nội dung đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố.

Đồng thời, TP Hà Nội cũng đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện; phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất…

Điều lệ cuộc thi Người đẹp ảnh Việt Nam 2021

TT/ Theo An Hạ - Baophapluat.vn

https://baophapluat.vn/tin-tuc-bds/dieu-chinh-tong-the-quy-hoach-chung-xay-dung-thu-do-594150.html

Tags: Quy hoạch Hà Nội,quy hoach