Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(Thuonghieu 24h) Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014.   Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài: - Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ ...