Mã số và mã vạch luôn đi kèm với nhau

(Thuonghieu 24h) Tại sao cần cả mã số mã vạch? Không thể một trong hai, hoặc mã số hoặc mã vạch? Để luận giải cho việc tại sao cần cả mã số mã vạch cùng lúc, chúng ta hãy hình dung công tác quản lý tại một siêu thị lớn kinh doanh một lúc hàn...

Tại sao cần đăng ký mã số, mã vạch

Việc đăng ký mã vạch mang lại lợi ích gì, bạn là một chủ doanh nghiệp? Bạn muốn sản xuất một sản phẩm mới và đang đắn đo về việc liệu có cần một mã vạch tem nhãn trên nhãn hiệu sản phẩm của bạn hay không?

Đôi điều về mã số, mã vạch của sản phẩm

Mã số mã vạch in trên sản phẩm giúp các nhà quản lý, các siêu thị dễ quản lý hàng hóa và cũng là một khâu quan trọng trong việc phân phối sản phẩm của bạn ra thị trường.

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch", Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc "Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV” và Thôn